“Ağlarım, Ağlatamam; Hissederim, Söyleyemem”

Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.

Ahirete, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanlar ve hak yoldan sapmış inançsız kişiler ne yapıyorlar? Düşkün oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için bağlandıkları reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için, hor ve hakir olduklarından ve namertliklerinden, hamiyetsizliklerinden bazı şeyleri yaparlar.

Kesin arkadaşlarıyla-hatta alçak ve hain ve zararlı olsalar dahi hâlis olarak, karşılık beklemeden birleşme yaparlar. Hem menfaat etrafında toplanan -ne şekilde olursa olsun-ortaklarıyla samimi bir şekilde birlik yaparlar. Samimiyet neticesi olarak istifade ederler.

Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Ahirete iman o büyük aile fertlerinde hükmetmelidir. Güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, Allah’ın rızası, ahiret sevabı esas olmalıdır.

Mehmed Akif Ersoy “Safahat” isimli şiir kitabında “Bana Sor Sevgili Kâri” diye başlayan şiirinde samimiyet hakkında ne diyor?

"Bir yığın söz ki, ancak samimiyeti hüneri"

“Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım ! “

“Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.”

Safahat / Bana sor sevgili kâri

Evlâdım Mehmed Ali’ye
yâdigâr-i vedâdımdır (sevgimin hediyesidir) .

Bana sor sevgili kâri’ sana ben söyleyeyim
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım :
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şi’r için “göz yaşı” derler, onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım !
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım !
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Günümüz Türkçesiyle
"bana sor sevgili okur, sana ben söyleyeyim,
ne değerde şu karşında duran eserim,
bir yığın söz ki, ustalığı tek içtenliği,
ne yapmacıklık bilirim, çünkü ne sanatçıyım,
şiir için gözyaşı derler, onu bilmem yalnız
çaresizliğimin gözyaşıdır, bence bütün eserim!
ağlarım ağlatamam, hissederim, söyleyemem,
dili yok kalbimin, ondan ne kadar usanmışım
oku, eğer sana hisli bir yürek lazımsa,"
oku çünkü onu yazdım iki söz yazdımsa.

Günümüz Türkçesiyle olan kısmı için bakınız:
(http://www.meydansozluk.com/bak/bana+sor+sevgili+kari)

- Olay Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.olaymedya.com/haber/6857357/aglarim-aglatamam-hissederim-soyleyemem