Alkollü Araç Kullanma Suçu ve Cezası

Trafikte kişilerin ve başkalarının can güvenliği açısından birtakım tedbirlerin alınması büyük bir öneme sahiptir. Araç sürücülerinin sorumsuz hareket ederek alkollü araç kullanmaları da bu cezalara konu olan durumlar arasındadır. Kişilerin alkollü olarak araç kullanması birtakım cezaların verilmesini gerekli kılar. Ancak bu cezalar alkollü olarak yakalanma sayısına göre farklılık gösterir.

İlk defa yakalanan kişiler ikinci defa yine yasalarda belirtilen promil sınırını aşarsa birtakım yaptırımlara maruz bırakılır. 2 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları neticesinde kişiler ödemekte zorlanacakları bir para cezası ile cezalandırılırlar. İkinci defa alkol sınırını aşan kişilere 1679 TL ceza uygulanır. Bu ceza geciktirilmeden ödenirse 1259,25 TL’dir. Aynı zamanda ehliyete 2 yıl el konularak 20 ceza puanı verilir.

Kişiler mahkeme kararı sonrasında Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi adını taşıyan eğitimlere katılmak zorundadırlar. Eğer kişiler 100 promili aşmışlarsa trafik güvenliğini çok ciddi tehdit ettikleri gerekçesi ile mahkeme tarafından yargılanabilirler. Kişilerin kanun karşısında yargılandıkları tek suç trafik cezaları değildir. Aynı zamanda dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık gibi konularda da kişilerin yargılamaları gerçekleştirilebilir. Hatta çeşitli cezalar uygulanabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu failin meslek, din, teknoloji ya da kurumları kendilerine aracı kılarak gerçekleştirmiş oldukları bir dolandırıcılık türüdür. Bu suçun cezası ise 3 yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Aynı zamanda bu kişilere beş bin gün kadar adli para cezası da kesilir.

Bu cezalar kişilerin verdikleri zarar ve dolandırıcılık boyutuna göre farklılık gösterebilir. İşlenen suçlar karşısında kişilerin tüm kayıtlarını devlet kayıt altında tutuyor. Bu tutulan kayıtlar ise adli sicil kaydı olarak bilinir. Bu kayıtların silinmesi mümkün olsa da birtakım şartların oluşması gerekir. Adli sicil kaydının silinmesi için kişilerin cezalarında zamanaşımının meydana gelmesi gerekir. Kişileri suçlu olarak nitelenmesine neden olan şikâyetleri geri çekilirse, bu kişiler vefat ederse yine bu kayıt silinebilir. Aynı zamanda verilen cezaların infazı tamamlanmış ise adli sicil kaydı kendiliğinden silinir. Kişiler adli sicil kayıtlarının silinmesi konusunda bir mağduriyet ile karşılaştıklarında bu mağduriyetlerin giderilebilmesi için ceza avukatı ile çalışabilir ve hak kaybının önüne geçebilirler.

- Olay Gazetesi, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.olaymedya.com/haber/6854185/alkollu-arac-kullanma-sucu-ve-cezasi