İnsan Sesi Nasıl Oluşur?

Ses, tüm canlıların işitme, duyu organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Fiziksel olarak ses, bir madde içerisinde bulunan moleküllerin titreşme hareketleri sonucunda oluşan mekanik titreşim hareketidir. İşitme organlarının duyabildiği titreşimler kulaktan beyine gider ve orada yorumlanır.

Ses kelimesinin sözlükte geçen anlamı; işitme organlarının duyabildiği titreşimlerdir. Sesin oluşması için mutlaka titreşim hareketi gereklidir. İnsanda mevcut ses tellerinin (vokal kordlar) boyu ise havanın ses tellerine çarpmasıyla dışa çıkan sesin kalınlığını göstermektedir. Kadınlarda bulunan ses tellerinin mevcut uzunluğu erkeklere oranla daha uzundur. Dolayısı ile onların sesleri daha ince çıkar. Erkeklerde bulunan ses telleri daha kısadır. Dolayısı ile onların sesleri daha kalın çıkar. Dünya üzerinde yaşayan insan dışında hiç bir canlının sesi dinlenerek cinsiyeti belirlenemez.

Ses Nasıl Oluşur? Ses; akciğer, nefes borusu, gırtlak olarak organlardan gelen havanın ses tellerine çarpmasıyla oluşan, hassas aletlerle veya kulakla algılanabilen titreşimlerdir. Ses oluşabilmesi için mutlaka titreşim hareketi olmalıdır. Titreşim oluşturan sesin kaynakları mevcut havayı titreştirir ve titreşen hava dağılarak kulağımıza ulaşır ve etki oluşturur. Bu oluşan etki sonucu ses işitilmiş olur. Kulağa ulaşan ses, kulak zarını etkiler ve titremesini sağlar. Titreme gerçekleştikten sonra kulak, ses titreşimini iç taraflara gönderir. Bu şekilde gerçekleşen titreşimler beyne ulaşır ve ses işitilmiş olur.

İnsan Sesi Nasıl Oluşur? Genel olarak yorumlandığında insanda ses oluşumu, ağzımızı açtığımız zaman ses çıkmasıdır. Toplum içerisinde bu şekilde biliniyor olsa da durum bu kadar basit değildir. Vücudumuz bir araya gelmiş olan bir sistemler bütünüdür. Ses sistemleri de konuşabilmemizi, tepki verebilmemizi sağlayan bir dizi olaylar bütünüdür.Genel olarak bakılırsa, akciğer organından nefes verirken çıkan havanın, gırtlağın hemen aşağısında yer alan karşılıklı dizilmiş olan iki ses telinin arasında sıkışması ve ses tellerinin birbirlerine yaklaşıp uzaklaşması hareketiyle gerçekleşen titreşim olayına insanda ses oluşumu denmektedir. Akciğerler solunum olayında vücut içine alınan havayı dışarı verirken gırtlağa doğru iter ve gırtlağın 2 cm alt kısmında yer alan ses telleri havayı sıkıştırarak sesi oluşturur. Oluşan bu ses, dudak, dil, ağız boşluğu, dişler, sinüsler ve burun aracılığının sayesinde konuşma diline dönüşür.

Gırtlak seviyesinde oluşan ham ses bir cızırtıya benzer; boğaz ağız ve burun boşluklarında şekillendirilir. Bu durum, tıpkı bir çamurun şekillendirilerek heykele dönüşmesi gibidir. Erkeklerin sesleri, ergenlik çağına girdiklerinde çatallanır. Erkeklerin gırtlağı boğazın içlerine doğru ilerler ve sonra dışarıdan görünür hale gelir. Buna "Adem elması" denir. (https://www.milliyet.com.tr/gundem/ses-nasil-olusur-insan-sesi-nasil-olusur-kisaca-ses-olusumu-6194541) Dil sistemi “Sistemler Sistemi” olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile "Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz.” Kaidesince nasıl olur da, nihayet derecede muntazam olan “Dil Sistemi” hâkimsiz olur?

Sonuç olarak evet, insan kâinatın en şereflisi ve sebepler içinde iradesi en geniştir. İrade ile yaptığı işler içindeyemek ve içmek gibien basit bir işinde,yüz parçasından ancak bir parçası insana ait olabilir.Sebeplerin sultanı olan insan, böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki cansız sebepler ne halt edebilir? Hülasa“O (Allah) her şeyi en güzel şekilde yaratandır.” (Secde, 32/7)

- Olay Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.olaymedya.com/haber/6851880/insan-sesi-nasil-olusur