Besmelenin Önemi

Sıtkı Göksu
Sıtkı Göksu

Kur’an Fatiha’da Fatiha da besmelede yani Bismillahirrahmanirrahim’de özetlendiği için önemi büyüktür. Besmele ile ilgili çok faydalı bilgiler:
Besmele tek bir ayet olmasına rağmen Kur’anla 114 defa inmiştir.
BİSMİLLÂH her hayrın başıdır. Her hayırlı işimize Bismillâh deyip başlarız.
Bütün mevcudat lisan-ı hâl ile "Bismillâh" der.
Herbir nimetin başlangıcında, mü'min olan kimse besmeleyi okusun.
Bismillâh, güzel, mis gibi havada olduğu gibi kalbi ve ruhu tatmin ettiğinden,
çok ihtiyaca binaen Kur'ân'da çok tekrar edilmiştir.
Kur'ân Fâtiha'da Fâtiha Besmele'de Besmele, Elif, Lâm, Mim'de bir yönüyle içine konmuştur. İncir çekirdeği incir ağacı gibi.
Besmelenin kıymetinin büyüklüğüne en kesin bir delil şudur ki, İmam-ı Şâfiî (r.a.) gibi çok büyük müçtehidler demişler:
"Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur'ân'da yüz on dört defa nâzil olmuştur."
Besmele; tevhid ve peygamberlik, haşir ve adalet gibi dört maksada işaret eder.
Öteden beri her kitabın başlarında Besmele, Hamd ve salavatın zikri vardır.
Bir nimette hem veren Bismillâh demeli, hem alan Bismillâh demeli.
Eğer o Bismillâh demiyor, fakat sen de almaya muhtaç isen,
sen Bismillâh de, onun başı üstünde rahmet-i İlâhiyenin elini gör,
şükür ile öp, ondan al.
Yani, nimetten in'âma bak,
in'amdan Mün'im-i Hakikîyi düşün.
Bu düşünmek bir şükürdür.
Sonra o zâhirî vasıtaya istersen dua et;
çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. hâcât-ı mâneviye-i insaniye de muhteliftir...
Hem cismânî ihtiyaçlar gibi, mânevî ihtiyaçlar dahi muhteliftir....
Bazısına her saat ihtiyaç var. Bismillâh. Hatta insan her vakit muhtaçtır.

- Olay Gazetesi, Sıtkı Göksu tarafından kaleme alındı
https://www.olaymedya.com/makale/6836340/sitki-goksu/besmelenin-onemi