Yüce İslam dini,Yaratanın Kainata gönderdiği Semavi Dinlerin sonuncusu,dolayısıyla son Elçi ve Nebisi de Hz Muhammed(sav)‘dir.Bu Din Cihan şumuldur ve geçmişteki yaşanan dinlere mensup olan ve olmayanları da kapsar.İnanan,İman eden Müslümandır,İnanmayan ve tabi olmayan gayrimüslümdür.
         Ağırlıklı olduğu üzere, İslam Dini de Arap yarımadasın da yaşayan Kureyş kabilesine mensup,Peygamberlerin atası olarak bilinen Hz.İbrahim Aleyhisselamın oğullarından Adnan soyundan gelen Peygambere Kur’an tebliğ edilmek üzere gönderilmiştir.Dolayısıyla İslamı yaşamak ve Müslüman olmak Allah(cc),Kur’an ve Hz.Muhammed(sav)’e iman etmekle yani,Kelime-i Şahadet ve icapları ile olur.Yaşadığı dönem nedeniyle  Asrı Saadet zamanında Peygamberimiz çok büyük sıkıntı ve eziyet çok büyük cefalar çekmiştir,bu İlahi bir oluşum olduğu için her türlü hareket vahiy yoluyla kendisine bildirilmiştir.  
     İslamla Hicri  ikinci yüzyıl sonlarında Şereflenen Necip Türk Milleti,Kendi Örf ve Adetine,kendine has semavi inançlarına uygun olduğu için İslamı hemen kabullenmiş ve tüm Aleme yayılmasında Önder olmuştur.Onun için Dünyada TÜRK demek MÜSLÜMAN  demek olarak anılmaktadır.İmam mezhebi,Ebu Hanife ve izinden giden imamımız Maturidi de Türk’tür.
     Yüce Peygamber,sahih olduğu söylenen,Ben Arabım ama,Arap benden değildir demiştir.Hendek savaşında İstanbul’un fethedileceğin,Komutanın ve Askerlerini övmüştür.Yaratanın kelamı Kur’an da, Öyle bir kavim gelecek ki,İslamın yayılmasını, önderliğini ve kılıçtarlığını yapacaktır diye işaret eden ayetteki kavimin de,yapılan hizmetlerden Türk Milleti olduğu anlaşılmaktadır.
      İslamın tebliği yıllarında,bildikleri,gördükleri,mucizelerle yaşadıkları halde,Habeşistan kralı Necaş,Büşra Başpapazı Bahire Tarafından kendilerine bilgiler ve ismi ulaştırıldığı halde,o Kavmlerin,Arapların yaptıkları bilinirken,duyar duymaz,görmeden,tanımadan,kabullenip İslamı yaşayan ve yayan Necip Milletimiz ortadadır.Örf,Adet,Gelenek,giyim ve kuşamı Yüce Dinimize uygun olan Milletimizin yaşamı ortada iken,Arap kıyafet ve geleneklerine özenti duyuluyor olması çak garip ve cahilanedir
          Oysa Kur’an da Kadının ve Erkeklerin giyimi açıkça ve net olarak belirlenmiştir.Peygamberimizin ve eşleri Hz.Ayşe’nin,Peygamber olmadığı zaman,insanlara sorulan sorulara cevap verdiği ve İslamı anlattığı,Sefere dahi birlikte gittiği bilindiği halde;Hanımların çok aşırı dikkat çekici şekilde tesettürleri ve baş örtüleri,Evine gelen misafirlere dahi oturmak biryana en yakınlarına dahi hoş geldiniz esirgemesi,kapı aralığından sanki gelenler art niyetliymiş gibi ikram tepsisi sunması,dışarıda eşi ile
berab
er olduğunda karşılaşılınca yönün terse çevirmesi ve kendini dışlaması gibi davranışlar,İnsanların merak konusu ve mütecessis duruma yöneltmektedir.Evin direği olan hanımları aşağılama,kıskançlık safsatasına itmektedir Beşer bay olsun, bayan olsun yaratılmış en değerli varlıktır.
    Sözün özü ise;Ülkemizde hiçyere,Suriye’ye GBOP gereği,Arap baharı ile yapılan müdahale ile gelen beş milyon civarı Göçmenin 600 bin civarı Hatay ilimizdedir. Genç üretken insanlardan oluşmakta olup,günlük dörtyüz doğum gerçekleşmekte geçen 10 yıl ve gelecek birkaç yıl sonra,nüfus yapımızın hesabı yapılırsa,Azınlık duruma düşüleceği, Güzel Hatayımızın Fırat’ın doğusu batısı hikayesiyle Condalice Rice’nin NATO’da da bulunan BOP Haritasının bizi,Büyük İsrailin uydusu PKK’istana katabilir.Allah(cc)korusun diyerek,
     Hoşça kalın Allah(cc)’a emanet olun ve Ayyıldızla Bayrak asın.23.12.2019