ŞEYH SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ  
 
 Gülün değerini bülbül, mücevherin değerini sarraf ,Alimin değerini de ancak Alimler anlar.İmanları kemal mertebesine  ulaşmış ve takva üzere olan Allahu Teala'nın Evliya kullarının üstünlüğünü bilmeli ve onlar hakkında kötü düşüncelere kapılmadan hüsn-i zan ile hürmet  etmeli.Onlar Peygamber varisleridir.Çünkü bu mertebeye ulaşabilmek için nice merhalelere uğrayıp ,nice kapılardan geçerler.Cenab-ı Hakk ,veli kullarını korur, onların hatrına,onları sevenleri de korur . Zamanın hükümdarı bir gece vezirine dedi ki, Hemen git, imam-ı Cafer'i buraya getir onu öldürmek istiyorum der.Vezir, hükümdarı bundan vazgeçirmek için çok uğraşsa da ikna edemez. Mecbur çağırmaya gider.Hükümdar cellatlara emir verir "İmam-ı Cafer içeri girince, ben işaret  vericem ,başımdan külahımı çıkarınca hemen başını vurun!"der.Bir müddet sonra, imam-ı Cafer-i Sadık hazretleri içeri girer Hükümdar onu görünce, derhal ayağa kalkar büyük bir tevazuyla onu karşılar koltuğuna oturtur, edeple diz çöküp bekler. Cellatlar şaşırır Hükümdar, Hazret-i İmama Efendim, benden bir isteğiniz olursa emredin, hemen yapayım" der. Imam da "O halde  beni bir daha çağırıp da ibadetten alıkoyma" buyurur. Gittikten sonra bir titreme başlar ve  düşer bayılır. Kendine geldiğinde, veziri sorar bu ne hâl Hükümdarım !..O içeri girince, yanında bir aslan gördüm. Sanki bana "Onu incitirsen seni parçalarım" diyordu. Ne yapacağımı bilemedim!.der.
Allah'u Teala Hazretleri Alime hürmet edeni şereflendirir. İnsanın evliya ve salih kimselerden uzak kalmaması gerekir.Çünkü, Cenab-ı Hakk O zatlar hürmetine  ölü kalpleri diriltir, katı gönüller onların vasıtası ile yumuşar, zor işleri kolaylaşır,onlarla beraber olan ,onlarla tanışan ve onların sevgisini kazanan kimse asla zarara uğramaz.Onlar Allah'u Teala (c.c) Hazretlerinin kullarına açılmış olan Rahmet kapılarıdır, daima Allah ile irtibat halindedirler.Bu bir nimettir ve bu nimeti ganimet bilip istifade etmek gerekir.
 
HAYIRLI CUMALAR dilerim .
HAZIRLAYAN:YASEMIN AYDINER