Gaziantep Pandemi kurulundan yeni tedbir kararları...  İşte kararlar;

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28/05/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut GÜL başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

1. Maskesiz ya da kapasite fazlası yolcu taşıyan servislerin tespit edilmesi halinde trafik cezaları hariç olmak üzere 15 gün süre ile aracın trafikten men edilmesine,

2. 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların kısıtlamanın kaldırıldığı izin günleri dâhil AVM’ye alınmaması, yine AVM’lere yönelik denetim ve geriye dönük kamera kayıtlarına bakılmak sureti ile tespit edilen maskesiz girişler ve sosyal mesafenin ilk kural ihlalinde AVM’lerin 15 gün süre ile faaliyetinin durdurulması/kapatılmasına,

3. Büyük / küçük ölçekli bütün işyerleri kapsam dâhilinde olmak üzere müşterinin işyerine maskesiz alınmaması, denetimler ve geriye dönük kamera kayıtları ile tespiti halinde işyerinin 15 gün süre ile faaliyetinin durdurulması/kapatılmasına,

4.

5.

6.

7.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiliğimiz tarafından; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararlar alınmıştır. Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususunda;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 İl Umumi Hızıssıhha kurulumuz ilimizin durumunu değerlendirdi. Vaka sayısı,ölüm

 oranı,yoğun bakım hasta sayımızın Türkiye ortalamasının çok altında olduğu, Test

 sayımız, test kapasitemizin yeterli olduğu memnuniyetle görülmüş ve iyileşmenin

 devam etmesi için ilave tedbirlerin alınmasına,

 AVM, Fabrika ve diğer iş yerlerindeki çalışan ve müşterilerin maskesiz olduğu,

 sosyal mesafenin olmadığı 2.kez tespit edildiğinde 15 gün kapatma cezası

 uygulanacaktır. Personel servisleri %50 kapasite ve maske kuralını 2.defa ihlal

 ettiklerinde 15 gün trafikten men edilmesine,

 Maske satışının serbest olduğu, azami fiyatının 1 TL ve 5’erli paketler içerisinde el

 değmeden satılabileceğine,

 Birinci derece akrabalar hariç olmak üzere hasta ve taziye ziyaretlerinin yüz yüze

 yapılmamasına,


 Karar Tarihi: 28.05.2020 Karar No : 2020/48

Dr.Serdar SARIFAKI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Dr.Ersin Arslan E.A Hastanesi Baştabipliği Prof.Dr.Mesut ÖZKAYA

Dr.Serdar TOLAY

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ezacılar Odası T.Erdem HAVUÇCUOĞLU

İbrahim Necip KAFADAR

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Revir Baştabipliği

Kardelen Melis AĞAOĞLU Tabipler Odası

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI (Çevre Sağlığı Birimi)Olay Medya Gaziantep Haberleri Son Dakika Haber Haber Sitesi En Güncel Haber Sitesi


Anahtar Kelimelerİsim
E-Posta
Yorum Başlığı
Güvenlik Kodu
Yorum yazmak için üstteki alanı kullanabilirsiniz.