İletişim beceriler ve gereksinimleri .

İletişim süreçleri insan psikolojik gereksinmelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal bir varlık olan insanın kendisini tanıması, geliştirmesi ve geri bildirim alarak kendini değerlendirmesinde geliştirilen iletişim teknikleri psikolojik bir ihtiyaçtır. İletişim kurmak her insanın başarıyla sonuçlandırdığı bir durum değil maalesef , kimi insan iletişimi kurmak ister ama yeterli cesareti bulamaz kimi insan ise iletişim kurmayı bilemez bu durum daha önceki kurulan olumsuz iletişimlerden kaynaklıdır . Birde bu sorun  aile içinde ise daha farklıdır sürekli beraber aynı çatı altında yaşadığınız bir insana duygu ve isteklerinizi açamadığınızı bir düşünün yada karşı taraf sizle iletişim kurmaktan çekimserlik duyduğunu  düşünelim ne kadar acı ve hazin bir durum değil mi sizce de ?  Görüşmelere gelen bazı ailelerimizde aslında iki tarafında varmak istediği yer aynı nokta ama sağlıklı bir iletişim kuramadıkları için bir birlerini anlayamıyor ve sorun git gide büyüyor bu yüzden etkili iletişimi ve kurallarını çok önemli bir konu ,  sizlerle de bugün etkili iletişim tekniklerinin maddeler halinde sıralıcam ve bu teknikleri yakınımızdaki ve çevremizdeki  insanlarla uygulamaya başlayalım eminim ki karşınızdaki kişi değer verildiğini hissedecek ve size değer gördüğü için gerekli içtenliği ve sıcak bir iletişimi  katbekat  gösterecektir tabi iletişim tekniklerini uyguladıktan sonra .

Etkili İletişim Becerileri;

Kendini tanımak

Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek

Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek

Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)

Hoşgörülü ve önyargısız olmak,

Eleştirilere karşı açık olmak,

Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek…( jest ve mimik )

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

Dikkatini karşısındaki kişiye verir.

Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

Göz teması kurar.

Son sözü söylemek için çabalamaz.

Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).

Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.( jets ve mimik )

Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

 

İletişimde Yapılan Hatalar

 

Emir vermek

Tehdit etmek

Uyarmak

Konuyu saptırmak

İsim takmak

Sınamak

Öğüt vermek

Eleştirmek

Yargılamak

Suçlamak

Alay etmek

Bu etkili iletişim tekniklerini tek tek sizlere yazmaya çalıştım  bu sıraladığım maddelere dikkat ederek bir iletişim kurmanız sizi ve karşınızdaki iletişim kurmaya çalıştığınız kişiyi değerli hissettirecektir. Tüm saygı değer okurlarımı değerli iletişim kuracakları bir hafta diliyorum haftaya tekrar köşemizde görüşmek üzere saygı ve salamlarımla .

                                                                                                                     DEĞER VERİLMEDEN GÖRÜLMEZ !!!