OLAY TV
CANLI
Prof. Dr. Sıtkı GÖKSU Tüm Yazıları
07.12.2017 13:12

Sevgi ve Aşk

Bir erkek hem karısını hem de çocuklarını mutlu etmek için çalışır. Ancak bu konuda her zaman başarılı olamaz. Başarı şansımızı artırmak için bazı tavsiyeler.“Saadetin esaslarından nikah ise: Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini değiştirsinler.” Ve lezzetlerde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar.
Evet, bir işte kararsız kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki, birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalblerin en latifi, en şefkatlisi, "kısm-ı sani" ile tabir edilen kadın kalbidir.
Fakat kadın ile ruhi imtizacı (geçimi) tamamlayan, kalbi dostluğu ve yakınlığı tamamlayan, yüzeyel, ve görünüşte olan arkadaşlığı samimileştiren, kadının iffetiyle, kötü ahlaktan temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır.
Kur’an’da  Zariyat suresinde 49. Ayet-i kerimede “Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz” diye bildirildiği üzere Cenab-ı Mevla mahlukatı birbirlerini tamamlayacak çift cinsten yaratmıştır. Hem Bakara suresi 187 ayet-i kerimede ise “…onlar sizin için bir libas (elbise) siz de onlar için bir libas mesabesindesiniz (derecesindesiniz)…” buyurularak kadın ve erkeğin birbirlerini tamamlayacak şekilde yaratıldığını öğrenmekteyiz. Mevla-yı Kerim gerek biyolojik gerekse hissi ve duygusal boyutta kadın erkeği yekdiğerini tamamlar vaziyette yaratmıştır. Yukarıda bahsi geçen paragrafta daha ziyade duygusal ihtiyacı karşılayacak mukabil bir kalbe ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.
İlk yaratılan insanın erkek olması Hz. Havva annemizin, Hz Adem AS ‘ın kaburga kemiğinden yaratıldığı düşünülecek olursa erkek kalbine göre onu tamamlayacak olan kadın kalbinin sonradan yaratılması “kısm-ı sani” tabiri ile ifade edilmiş oluyor.
İnsan duygusal ihtiyaçlarını, ancak bir karşı cinsle tatmin edebilir. Bu nedenle, erkeğin kalbine mukabil bir kadın kalbi ifadesi kullanılmıştır.
Allah varlığı çift çift yaratmıştır. Hayatın devamını da bu iki çift arasındaki ilişki ve uyuma bağlamıştır. Adeta her canlı yarım yaratılmış olup, diğer eşiyle birlikte tam olma vasfını kazanıyor.
“İnsanlığın dünya hayatında en kapsamlı merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir sığınak bir korunma yeri ise, aile hayatıdır.
Ve herkesin evi, yuvası, küçük bir dünyasıdır. Ve o evi ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefa göstererek hürmettir. Ve hakiki ve şefkatli ve fedakarcasına merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet nasıl olur? ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat (beraberlik) ve sermedî (daimi) bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle babaya yakışır şekilde, evlada yakışır şekilde, kardeşe yakışır şekilde, arkadaşa yakışır şekilde ilişkilerin bulunmak fikriyle ve inancıyla olabilir. Mesela der: "Bu hanımım, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta daimî bir hayat arkadaşımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım" diyerek, o ihtiyar olmuş karısına, güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa, kısacık bir iki saat şeklen bir refakatten sonra ebedî bir ayrılık ve ayrılıklara uğrayan arkadaşlık, elbette gayet şeklen ve geçici ve esassız, hayvan gibi bir kendi cinsinden olana karşı acıma hissi manasında ve bir mecazî merhamet ve sahte bir hürmet verebilir. Ve hayvanlarda olduğu gibi, başka menfaatler ve diğer galip hisler, o hürmet ve merhameti mağlûp edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. (7. Şua’dan)”
Hülasa ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır.

artf4