OLAY TV
CANLI
Prof. Dr. Sıtkı GÖKSU Tüm Yazıları
20.04.2017 13:04

Miraç

Bu hafta sonu yani 23 Nisan 2017 tarihine miraç kandilini kutlayacağız. Malum üç aylar girdiği için mübarek geceler de peşi peşine geliyor. Üç aylar bizler için nisan yağmuru gibi feyiz ve bereketin bol bol geldiği, sağnak sağnak yağdığı aylardır.
Recep ayında bire yüz, Şaban ayında bire üç yüz Ramazan ayında ise bire bin sevap var. Bu günlerde ve bu aylarda biz kulları için Allah çok çok, sevap, hasene, kar veriyor. Allah hissemizi ziyade eylesin. Amin.
Peygamberimiz “Namaz müminin miracıdır.” buyurmuştur. Demek ki peygamberimiz miraçta Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya oradan göklere yükselmiştir. Bizim için de o yolda yükselmek mümkündür. Yirmi dört saatte abdestle beraber sadece bir saatimizi alan 5 vakit farz namazımızı kılabiliriz. Yeter ki azı çoğa çoğu aza verebilelim. Yani yirmi üç saat meşru dairede ye-iç, gez-toz, uyu, çalış ne yaparsan yap serbest. Ancak sadece bir saati bir ihtiyat akçesi-sıkıntılı zamanda lazım olacak bir para gibi bir seccadeye atmalıyız. İşte üç aylar yani kameri aylara göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları bunun için çok büyük fırsattır.
Miraç konusu ile ilgili bir soru ve cevabını burada zikredelim.                                               Sen kalbinden dersin, “Ben semaları inkâr ediyorum, meleklere inanmıyorum. Semalarda birinin gezmesine, meleklerle görüşmesine nasıl inanayım?” Evet, senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette zordur. Fakat hak o kadar parlaktır ki, körler de görebildiği için, biz de deriz ki:
Feza-gökyüzü, ittifakla, esir denilen bir madde ile doludur. Ziya, elektrik, hararet-ısı gibi diğer akıcı ve şeffaf varlıklar, o fezayı dolduran bir maddenin varlığına işaret eder.
Meyveler ağacını,
çiçekler çimenlerini,
sünbüller tarlalarını,
balıklar denizini apaçık bir şekilde gösterdiği gibi,
şu yıldızlar dahi, zorunlu olarak, kaynaklarını, tarlasını, denizini, çimenlik yerin varlığını aklın gözüne sokuyorlar. Madem yüce alemde muhtelif teşkilât var; muhtelif vaziyetlerde muhtelif hükümler görünüyor. Öyle ise, o hükümlerin menşeleri olan semalar muhteliftir.
İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevî vücutlar da var. Elbette, en büyük insan olan âlemde ve şu insan meyvesinin ağacı olan kâinatta, cismani varlıkların bulunduğu alemden başka âlemler var. Hem dünya aleminden, tâ Cennet âlemine kadar her bir âlemin birer semâsı vardır. Hem melekler için deriz ki: Gezegenler içinde orta büyüklükte ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan-katı-saydam olmayan dünya, mevcutlar içinde en kıymettar ve nuranî olan hayat ve şuur, hesapsız bir surette onda bulunuyorlar. Elbette, karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nispeten süslü kasırlar, mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler, şuurlu ve canlı ve pek çok ve değişik cinslerde olan melekler ve ruhanîlerin meskenleridir, yaşadıkları yerdir. (Soru-cevap 31. Sözden alınmıştır.)

artf4