OLAY TV
CANLI
Prof. Dr. Sıtkı GÖKSU Tüm Yazıları
16.02.2017 18:02

Başarıya ulaşmanın sırları

Zübeyir Gündüzalp’ın başarı ile ilgili ifadeleri hiç kuşkusuz her insanın, her gencin dikkat etmesi gereken ve faydalı olan gerçeklerdir. Başarıya ulaşmanın sırlarını anlatıyor.

• Meseleyi düşünmeli, fakat üzülüp gam ve keder içinde kalmamalı.

 

• Düşünmekle -muhakeme ve muhasebe etmekle- üzülmek, birbirinden farklı olan hallerdir.

 

• Düşünmek demek, meselenin neden ibaret olduğunu tespit ettikten sonra lazım gelen tedbirleri sükunetle almak demektir.

 

• Deha dikkati değil, dikkat dehayı verir.

 

• Bir insan meş’ur (şuurlu) ve sebatkar bir şekilde çalışmasını ve nizamlı yaşamasını bilmezse, kabiliyetlerini inkişaf ettiremez.

 

• Kişi, çalışmak, sadakat ve sebat etmek suretiyle kendisini yetiştirmek iradesine sahip değilse, kabiliyetlerini geliştirmekte muvaffak olamaz.

 

• Sizin ne düşündüğünüzü bilsem, ne olduğunuzu bilirdim. Biz neysek, düşüncelerimiz bizi öyle yapmıştır. Bizi müspet ve menfiye, fayda ve zarara, hidayet ve dalalete, ferah ve sıkıntıya, gam ve meserrete (sevince), neşe ve neşveye sevk eden amil, etken ruh haletimizdir. Bir adam bütün gün ne düşünüyorsa, o adam odur. Başka türlü nasıl olabilir?

 

• Mütedeyyin (dindar) bir mümindeki sıkıntı hali onda ruhi inkişaf ve terakkiye olan istidadın delili ve tereşşuhatıdır (sızıntılarıdır). Hem meşakkat, alamet-i makbuliyettir.

 

• Zihindeki menfi fikirleri çıkartmak, bedendeki urları çıkartmaktan daha mühimdir.

 

• Denizde bir balık taifesi var, bütün rızkını öğleye kadar toplar.

 

• Nefsin öldürülmesi, tarikatın yoludur. Bizde, nefis ile mücadele etmek var.

 

• Nefis, bizi kötülüğe sevk etmek ister. Aklımıza fena şeyler gelir. Onlar terakkimize vesiledir. Onlarla mücadele ederek hizmete devam!

 

• Meşakkat bizin gıdamızdır.

 

• “Üç şey kalbe nasihati tesir ettirmez: uyku sevgisi, rahat sevgisi, taam (yemek) sevgisi” (Hadis meali)

 

• Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitab-ı kebir-i kainatı (büyük kainat kitabını) okumak...

 

• İnsan yaşlandıkça enaniyet, benlik gençleşir. İnsan yaşlandıkça imtihan şiddetlenir.

 

• Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.

 

• Menfi, olumsuz bir şey duyunca, iç aleminde müdafaat (savunmalar) ile onun şuur altına ve üstüne tesirini izale et (yok et, gider).

 

• Nefsini kusurlarla alude (karışmış, karışık) bil. O zaman yüz kusuru yirmiye indirebilirsin. Birisi bir şey yapsa ve o sana yıkılsa, “Benim kusurumun cezasıdır” de.

 

• Her sohbette dinleyici ol. Daima öğrenmeye çalış. Yetişmeye muhtaç olduğun şuurunu muhafaza et. Mevzu hakkında fazla malumatın olsa da sus.

 

• Sana, bana, ona faydalı ise konuş.

 

• Konuşmamak zararlı ise konuş. Fakat ihtisar et. Tafsilata geçme.

 

• Muvazeneli, satırdan, kitabi konuş.

  

• Dinleyiniz, hitap ettiğiniz kimseye ehemmiyet veriniz, zarif iltifatta bulununuz.

 

• Kendinizden bahsetmeyiniz. Sizi dinleyen kimseye onu ilgilendiren şeylerden bahsediniz.

 

• Karşınızdakini konuşturunuz, dilini çözünüz. Onun sevdiği mevzulardan bahsediniz.

 

• Her insanın iki ciheti vardır. Bir cihetini gören insan kördür.

 

• Önüne çıkan her insana sırlarını söyleyen, hoşsohbet değildir.

 

• “İnsan ne kadar alim olursa olsun, cahillerin yanında cahildir.”

 

Düşün, söyle. Evvel düşün, sonra söyle. Muhakemesiz sözler, kırıcı ve dağıtıcıdır.

 

• Kim ne çekerse dilinden çeker.

 

• Her sohbette müstemi (dinleyici) ol. Daima, “Öğrenmeye, yetişmeye muhtacım” diye dinle.

 

• Herkesin kaldıracağı şekilde konuş.

 

•  Az ve öz konuş.

 

(Kaynak : Zübeyir Gündüzalp’in  Bir Dava Adamının Notları  isimli  kitabı ve http://www.risaleajans.com/nur-alemi/basariya-goturen-prensipler)

 

Gelecek; rahatına kıyabilen, fedakârlık, azim ve sabırla çalışanlarındır.

Okuyunuz, bilgi sahibi olunuz ve bildiklerinizi uygulayınız.

Asla üşenmeyeniz, ertelemeyeniz ve vazgeçmeyiniz.

 

artf4